VETERINÁRNÍ ORDINACE 

MALŠICE 

 

MVDr. Jaroslav Šonka, Malšice 298, okr. Tábor

 

Veterinární ordinace v Malšicích u Tábora v Jihočeském kraji, nabízí komplexní veterinární ošetření od prevence, diagnostiky až po léčbu u malých zvířat, lovné zvěře a již jen okrajově koní. Provádíme chirurgii měkkých tkání, určování optimální doby krytí feny, ranou diagnostiku březosti fen sonografem,vední komplikovaného porodu včetně císařského řezu, čipování domácích zvířat, laboratorní vyšetření na přítomnost vnitřních parazitů, pitvy uhynulé lovné zvěře v terénu. Jsme pracoviště schválené pro vystavování europasů pro zvířata v zájmovém chovu.

 Naše veterinární pracoviště v Malšicích zajišťuje veterinární péči od roku 1991. Ordinující veterinární lékař pracuje v oboru od roku 1977, po postgraduálním studiu úspěšně absolvoval I. i II. atestaci. Jsme zaměřeni na preventivní a terapeutickou činnost se snahou o poskytování co nejširší škály služeb. Za tímto účelem využíváme základní přístrojové vybavení, jako je:

 • Sonograf
 • Chirurgický elektrokauter
 • Ultrazvuk na odstranění zubního kamene
 • Zubní vrtačku
 • Terapeutický laserový přístroj
 • Mikroskop
 • Horkovzdušný sterilizátor
 • Digitální otoskop
 • Ophtalmoskop
 • Glukometr
 • Monitor životních funkcí během narkózy

Prodáváme také granulované krmivo a konzervy pro psy a kočky, vitaminy a krmné doplňky včetně veterinárních klinických diet.

                           … a naši pacienti – ti nás „žerou“ !!!